På kommunfullmäktige den 31 maj 2022 utsågs Johan Elfver (m) till kommunstyrelsens ordförande. Han går direkt till sin nya roll från jobbet som kommunens näringslivschef.

Sedan tidigare har det varit känt att Adam Reuterskiöld ska kandidera till riksdagen. Han anmodades av Moderaterna att kliva av så att Johan Elfver kunde efterträda honom.

När Adam Reuterskiöld väl klev av återremitterades uppsägningsärendet i kommunstyrelsen. Nu sker slutligen tronskiftet i Ekerö.