Fackförbundet Handels har fattat beslut om en ny ledartrojka.

Det blev som föreslaget Linda Palmetzhofer som tar över efter Susanna Gideonsson som numera är ordförande för centralorganisationen LO.

Den pågående kongressen omvalde även Elisabeth Brandt Ygeman som förste vice ordförande.

Till andra vice ordförande valdes Martin Nyberg, ombudsman i Halmstad.