SSU kongress i Karlstad går in i slutskedet, men redan har de flesta tunga besluten tagits, bland annat om nya förbundsledningen, klimatpolitiken och den ekonomiska politiken, bland annat med förslag på tuffare skatter för banker och förmögna personer.

Generellt för de fattade besluten över de politiska förslagen är att det stora utmaningarna inte kan lösas i egen regi. Det berättar, Youbert Aziz, pressansvarig för SSU.

–  På helheten ser vi att de utmaningarna som vårt samhälle står för kräver gemensamma lösningar. Ingen kan ensam lösa klimatomställningen, bostadsbristen och finansieringen av välfärden samtidigt som vi ska ha råd med att ge alla samma chanser.

SSU har tagit beslut om en ”mer radikal och ambitiös” klimatpolitik. Där vill SSU se:

Progressiv flygskatt.

Förbud mot nyförsäljning av bensinbilar 2025.

Målet att Sverige ska vara fossilfritt 2030

Lånefinansiering av höghastighetståg och bygga ”så fort som möjligt”.

Stora statliga investeringar i laddstolpar, vindkraft och solkraft.

Vad gäller den ekonomiska politiken, vill SSU se ”ett större omtag” och att ”det räcket inte med att se ”finputsa den svenska modellen”, berättar Youbert Aziz.

SSU har beslutat om att införa:

* En global förmögenhetsstatistik så att ”förmögna inte ska flytta sina förmögenheter”.

* Ett gemensamt golv för EU för förmögenhetsbeskattning och bolagsbeskattning.

* Högre beskattning av banker.

Ett viktigt område för SSU är migration & integration. Här har tagits två tunga beslut:

*  Det behövs en global överenskommelse om kvotflyktingar och det startas bäst först inom EU. Sverige ska ha ett ”ordnat mottagande” för de flyktingar som ändå får kommat till Sverige. Flyktingmottagandet ska vara mer jämställt, i dag kommer män eller personer som har råd med flyktingsmugglare.

* Svenska för invandrare ska vara obligatoriskt för alla som kommer till Sverige och starta direkt när en person anländer till Sverige.

* Obligatorisk förskola för alla från två års ålder.

Vad gäller den nya förbundsledningen gick kongressen helt på valberedningens förslag.

SSUs valberednings förlag
förbundsordförande
 Philip Botström, Värmland, omval
förbundssekreterare Andrea Törnestam, Stockholm, omval

Förbundsstyrelseledamöter
Jenny Sellsve, Jämtlands län, omval
Klara Holmberg, Skåne, omval
Noor Karim, Gävleborg, omval
Abdirahman Siyad, Halland, nyval
Amalia Rud Pedersen, Göteborg, nyval
Anna Johansson, Västerbotten, nyval
Asal Gohari, Uppland, nyval
Diyar Cicek, Dalarna, nyval
Isak Öhrlund, Jönköpings län, nyval
Lisa Nåbo, Östergötland, nyval
Sofia Andersson, Fyrbodal, nyval
Tajma Sisic, Kronoberg, nyval

utökad förbundsstyrelse
Josefine Helleday, Sörmland, nyval
Martin Persson, Stockholms län, nyval