Partistyrelsen föreslog förändringar för att ”företag ska kunna lägga större vikt vid den anställdes kompetens vid neddragningar”
Partiet anser att LAS inte passar ”dagens kunskapssamhälle” och föreslog turordningsregler som baseras på kompetens.  På Landsmötet blev frågan om LAS en av de hetaste hittills.
Mötet följde partistyrelsens förslag och poängterade också att det är marknadens parter som ska utforma reglerna på så sätt att det också blir lättare för ungdomare och invandrare att få jobb.
Även Centerpartiet vill ändra, rentav skrota LAS.