Rut-utredningen har lämnat sitt delbetänkande till regeringen.

Uppdraget var att föreslå en utvidgning av rutavdraget med Ulf Rehnberg som särskild utredare.

Utredningen föreslår att rutavdraget ska höjas till 75 000 kronor.

Reformen föreslås träda i kraft 1 januari 2021.

Utredningen föreslår fyra nya Rut-tjänster:

* Tvätt vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten.

* Möblering av bostad, inklusive montering av nya möbler.

* Transport av bohag till ”andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande där bohaget kan komma till återanvändning samt till och från magasinering”.

* Enklare tillsyn av bostad, som fritidshus.