Regeringen har i vårändringsbudgeten slagit fast höjda skatter på diesel för gruvfordon, skatt på fossila bränslen i kraftvärmeverk samt höjd kemikalieskatt. Ändringarna ska vara genomförda till 1 augusti.

Höjd skatt på gruvdiesel består i att ta bort en nedsättning av energiskatten och koldioxidskatten på 89 respektive 40 procent. Detta ska ge en effekt på 140 miljoner kronor under 2019.

Höjd skatt på fossila bränslen i kraftvärmeverk handlar om att slopa skattesänkning av energiskatt och höja koldioxidskatten för fossila bränslen. Detta ger en effekt på 182 miljoner kronor under 2019.

Kemikalieskatten höjs motsvarande 11 kronor per kilo för vitvaror och 160 kronor per kilo för övrig elektronik, dock maximalt 440 kronor per produkt. Detta ger en effekt på 220 miljoner kronor under 2019.

Hela vårändringsbudgeten presenteras 10 april klockan 10.