Den 1 januari 2023 bildas de två förbunden Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare. Alla medlemmar i Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund kommer att bjudas in som medlemmar i de två organisationerna. Det är tänkt att lärarna ska ingå i Sveriges Lärare medan skolledare ska organiseras i förbundet Sveriges Skolledare.

Både Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare ska vara medlemmar i Saco.

Dessutom bildas en brygga mellan förbunden, Facken inom utbildning. Denna organisation ska jobba med gemensamma sakfrågor och gemensamt organisationsstöd.

”Vi har allt att vinna på att stå enade och det här kommer att få stor betydelse för lärarnas röst i debatten och den lärarfackliga påverkanskraften”, kommenterar Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

”En överväldigande majoritet (av medlemmarna) har nu gjort bedömningen att lärarna har mycket att vinna på en gemensam organisering. Vi kommer nu med stor entusiasm och med full kraft att gå in i det nya förbundet. Vi tar med oss den tydliga fackliga röst som Lärarnas Riksförbund stått för in i det nya”, kommenterar Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.