förslaget innebär:

* alla dryckesslag omfattas.

* leverantörer som ska gårdsförsälja får ha en produktion på högst 75 000 liter spritdrycker, 400 000 liter jästa drycker med upp till 10 volymprocent alkohol och 200 000 liter jästa drycker med mer än 10 volymprocent alkohol.

*ingen egen produktion eller odling av råvaror kommer att krävas för att bedriva gårdsförsäljning av öl, cider eller sprit, med undantag för vintillverkare som ska odla sina egna druvor.

* varje person föreslås få köpa sammanlagt 0,7 liter spritdryck, 3 liter vin, 3 liter starköl och 3 liter andra jästa drycker.

Systembolagets monopol ska upprätthållas och förslaget ska inte äventyra Sveriges EU-undantag.

Systembolaget vill inte kommentera förslaget i detalj.

”Nu finns ett formellt förslag på bordet och regeringen gör bedömningen att förslaget inte äventyrar detaljhandelsmonopolet. Nästa steg är nu att EU-kommissionen ska ge sin syn på förslaget. Vi följer den processen”, kommenterar Systembolagets vd Ann Carlsson Meyer.