Det blev storslam för två mindre byråer som inte brukar göra så mycket väsen av sig, när Region Stockholm väljer kommunikationsbyråer inom fem områden med ett tak på 150 miljoner kronor under en fyraårs-period.

Resultatet av Region Stockholms upphandling borde komma som en chock för många av de etablerade byråerna som är specialiserade på att vinna upphandlingar. Inom tre av de fem områdena vinner nämligen den lilla byrån Quattroporte, med sex medarbetare och en omsättning på 12,2 miljoner kronor under 2018.
De två andra kategorierna vinner Familjen STHLM, som omsatte 46,9 miljoner på 33 medarbetare under 2018. Vinstmaskinen Gullers kniper två andra-platser och en tredje-plats. Prime vinner två tredjeplatser. Kreab får en andra plats. Endast två, lite mer renodlade reklambyråer, vinner uppdrag Garbergs och ANR BBDO. Upphandlingen kan dock överklagas till 17 oktober.

Upphandlingen är den första som Stockholm gör som region.

– Det innebär att frågeställningarna kan bli lite annorlunda eftersom vårt ansvar är bredare än tidigare för till exempel den regionala planeringen. Sedan kan det komma i fråga lite andra slags uppdrag, men det får våra verksamheter bedöma, berättar Region Stockholms kommunikationsdirektör Katarina Winell.

Hon påpekar att det inte är formandet av regionen som ligger bakom upphandlingen.

– Vi har gjort upphandlingen för att avtalen går ut.

Byråerna som har vunnit ska inte räkna med alltför stora intäkter. Beloppet, 150 miljoner på fyra år är ett tak, påpekar Katarina Winell.

– Vi kan inte garantera att det blir några pengar alls. Region Stockholm har en knapp plånbok framöver. Så det vi vill är att utveckla en kommunikation som är effektiv och kvalitativ för vården och trafiken. Det handlar om att få ut mer av för pengar. Vi kommer att lägga förhållandevis lite pengar på konsulter.

Byråerna ska heller inte bygga den nybildade regionens varumärke.

–Vi är noga med att varumärkesbygget sker där vården och trafiken möter innevånarna. Vi ska leverera bra hälsovård och trafik. De som driver verksamheterna ska vara väl rustade själva, men ibland behöver de få till den där kommunikativa spetsen. Byråerna kommer inte att jobba kontinuerligt.

Att ni investerar mindre på kommunikation, är det en policy- eller budgetfråga?
 – Det är en kombination. Det är ingen hemlighet att vi går mot magra år, samtidigt ska vi leverera mycket hälsovård och trafik. Så vi har en lägre budget. Då vill vi ställa högre krav på oss själva och då är det en policyfråga att göra kvalitetsmässiga val och bara när det behövs och när vi inte har kompetensen själva.

Hur var intresset för upphandlingen?
– Det var mycket bra. För de fem områdena har vi fått en 48 anbud. Byråerna som har kommit in med ett anbud har lagt ett fint jobb, säger Katarina Winell.

Kan byråerna bli bättre på något?
– Det kan jag inte se just nu. Både som köpare och konsulter behöver vi bli bättre på att förstå varandras behov och utvecklas tillsammans.

De tre rangordnade vinnar-byråerna har alla varit bäst på att lösa Region Stockholms fiktiva case i upphandlingen.

– Som en sista del, själv rangordningen, har priset haft en betydelse.

Det kan tyckas som lite mindre kända byråer blev vinnare, medan de traditionella, stora vinnarbyråerna, hade det svårare. Vad säger det om de stora vinnarbyråerna?
 – Jag kan inte dra en så tydlig slutsats. Vi har bedömt det LOU säger att vi ska bedöma. Byråerna är kända namn för oss. Vi har jobbat med alla tidigare utom möjligen ANR BBDO.

de vinner Region Stockholms första upphandling

strategisk kommunikationsrådgivning
1. Quattroporte Konsult
2. Gullers Grupp
3. Prime Public Relations i Sverige

strategisk kommunikationsrådgivning, koncernövergripande, inklusive varumärkesstrategi
1. Quattroporte Konsult
2. Kreab
3. Gullers Grupp

kreativa kommunikationstjänster
1. Familjen STHLM
2. ANR BBDO
3. Garbergs

strategisk design
1. Familjen STHLM
2. Happy Forsman & Bodenfors
3. Essen International

medierelationer
1. Quattroporte
2. Gullers Grupp
3. Prime

I första hand ska vinnarbyrån anlitas av verksamheterna inom Region Stockholm.