Klarna, som levererar inkassotjänster till stora företag, har anställt TV4s presschef..

Det är Magnus Törnblom, som väljer att inte följa med TV4 till Telia, utan i stället ansluter till Klarna i januari. Rollen som presschef är ny.

mer info kan komma