"Den 6 oktober 2010, skrev jag en debattartikel om att det var rätt att sparka Agendas programledare Karin Hübinette efter att den dåvarande statsministern Fredrik Reinfeldt (m) hade utnämnt hennes syster Hillevi Engström (m) till ny arbetsmarknadsminister.
 
Delar av det politiska journalistetablissemanget höll inte med SVT-ledningen och nu ville Expressen ha en hårdvinklad artikel om varför SVT-reportern borde sparkas. Ärligt, hade jag inga starka åsikter i frågan, men jag behöver cash, till en skrivare eller nåt, jag hittade de rätta argumenten, hade på fötterna och ryggen fri och kunde något så när stå för artikeln jag under natten mejlade över till Expressen, även om det aldrig har känts helt hundra. Inte förrän i dag.
 
Hillevi Engström fick inte sitta hela mandatperioden, sannolikt för att hon bedömdes vara för svag i debatterna som behövde vinnas i valrörelsen. I stället fick Elisabeth Svantesson (m) chansen 17 september 2013.
 
Karin Hübinette fick komma tillbaka till Agenda. I kväll hade hon Elisabeth Svantesson och den nuvarande arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i studion.
* När Karin Hübinette tog upp Alliansens arbetsmarknadspolitiska tillkortakommanden, var det de facto Elisabeth Svantesson som fick klä skott för SVT-reporterns systers misslyckanden. Ville Karin Hübinette rentvå sin syster?
* När Karin Hübinette vid upprepade tillfällen pressade Ylva Johansson på regeringens möjligheter att få igenom sin budget, satte hon bilden av en svag regering. Ville Karin Hübinette hjälpa Alliansen och sin syster Hillevi Engström genom att upprepade gånger visa bilden av en svag regering, trots att debatten egentligen skulle ha handlat om utbildade flyktingars möjligheter att snabbt få ett jobb efter kompetens?
Det här två frågorna, ställde sig förmodligen inte tittarna. Varför? För att inte SVT berättade att Karin Hübinette och Hillevi Engström är syskon och att det finns en jävsituation när det gäller arbetsmarknadspolitiken.
 
Egentligen borde inte SVT öppna för den här typen av frågor och någon annan än Karin Hübinette skulle ha tagit programpunkten. Det hade varit ärligare och rakare visavi publiken. Nu blev det i stället kladdigt i det dolda.
 
För fyra år sedan skrev jag: ’Medborgarna ska inte behöva uppleva offentligt finansierat gyckelspel för gallerierna. Dessutom är det ju bra att politiker och journalister slipper tappa ytterligare trovärdighetspoäng".

Jamen nu känns den artikeln i alla fall bättre."

 
Rolf van den Brink, ansvarig utgivare, Dagens Opinion