Det är länstrafikbolagen i Västerbotten, Västernorrland samt Örebro som Konkurrensverket kritiserar och det rör sig om upphandlingar som inte genomförts på rätt sätt.
 
Både Västernorrlands läns Trafik och Länstrafiken i Västerbotten ska enligt Konkurrensverket ha brutit mot Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF, när de köpte in biljetthanteringssystem utan föregående annonsering. Avtalen var båda värda 18 miljoner kronor var.
 
Detta anser konkurrensverket vara en otillåten direktupphandling.
 
Länstrafiken i Örebro ska å sin sida inte ha konkurrensutsatt en upphandling av en beställningscentral för samhällsbetalda resor, utan ingick istället avtal med det helägda bolaget Transam, som i mars i år dessutom uppgick i Länstrafiken. Affären uppges vara värd cirka 15 miljoner kronor per år.
 
Konkurrensverket kräver nu de tre bolagen på sammanlagt fem miljoner kronor. Länstrafiken i Örebro krävs betala 1 500 000 kronor. Länstrafikbolagen i Västerbotten och Västernorrland krävs på 1 900 000 respektive 1 700 00 kronor.
 
Fallet avgörs av Förvaltningsrätten i Karlstad, Umeå och Härnösand.