Högskolan i Skövde har i flera år forskat kring området för att bland annat hitta nya sätt att hantera och utnyttja den enorma mängd data som världen skapar varje dag.
 
Högskolans forskningsprojekt Fusion av Big Data (BISON) tilldelas totalt 14,7 miljoner kronor från KK-stiftelsen, som finansierar forskning vid nya universitet och högskolor. Till det kommer också lika mycket från AstraZeneca, Advectas AB, Cellectis AB och Huawei Technologies.
 
Även Mittuniversitetet tilldelas lika mycket från KK-stiftelsen för forskningsprojektet ASIS, som handlar om trådlös sensornätverksteknik. I projektet medverkar också ABB Corporate Research, Bosch Rexroth samt Shortlink.