I en interpellation vill KD-ledamoten Kjell-Arne Ottosson ha besked från civilminister Ardalan Shekarabi om vad regeringen gör för att hejda politisk aktivism bland myndighetsanställda.

Kjell-Arne Ottosson anser att det har blivit allt vanligare med politisk aktivism bland myndighetsanställda blivit vanligare, att anställda vid myndigheter ”driver en egen agenda utan stöd i, eller i motsats till, demokratiskt formade beslut”.

Kjell-Arne Ottosson ger exempel:

* Vattendirektivet tolkas ”i direkt kontrast till EU-kommissionens uttalade innebörd”, av tjänstemän som ”samtidigt är aktiva i föreningen Älvräddarna”.

* Luciatåg i skolorna ”stoppas utan föregående politisk diskussion”.

* Tjänstemän på Utrikesdepartementet ”skriver ett brev som ifrågasätter nästa regering eller regeringsunderlag”.

* Anställda inom socialförvaltningen i en kommun ”kräver att nämndens förtroendevalda ordförande avsätts på grund av ett olämpligt uttalande”.

* Skogsstyrelsen ”tvingar skogsägare att stämma staten för att få de ersättningar de har rätt till”.

* Vapenlicensansökningar avslås ”med hänvisning till icke existerande regler om vapnets utformning”.

* Länsstyrelser ”sätter egna miniminivåer för antalet vargar, vilka avviker från de politiska besluten”.

* En artinventerare som fattar beslut om avverkning på länsstyrelsen ”är samtidigt på sin fritid aktiv som skogsaktivist och undervisar om hur man kan stoppa avverkningar”.

Kjell-Arne Ottosson skriver i sin interpellation:

”Jag anser att den som sliter hela dagen för att förvalta skog, mark och vatten ska kunna lita på att de myndighetspersoner som har makt att fatta avgörande beslut om verksamheten inte påverkas av en egen agenda”.

Kjell-Arne Ottosson vill ha besked från statsrådet Ardalan Shekarabi om vad han tänker göra för att näringsidkare ska ”känna förtroende för att myndigheterna, utan hänsyn till egna intressen, arbetar för att verkställa de demokratiskt fattade beslut som”.

Ardalan Shekarabi tror att förebyggande arbete är viktigast:

”Det handlar om att arbeta för att aktivt upprätthålla en kultur i offentlig förvaltning, säger han och lovar att prioritera frågan.