Byrån lade om sitt räkenskapsår till 15 månaders redovisning. Under perioden uppgick omsättningen till 149 miljoner, byråintäkten till 97 miljoner och rörelseresultatet kom upp i 27 miljoner  kronor.

Omräknat til l en jämförelsebar 12-månaders period ökade omsättningen med 8,0 procent och byråintäkten med 6,5 procent. Rörelsemarginalen minskade marginellt till 18 procent.

Personalstyrkan minskade från 34 till 32 snittanställda.