– Om man ser det ur ett större perspektiv är Sannfinländarnas framgång en del av de högervindarna som blåser över Europa. Partiet, med Timo Soino i spetsen, utnyttjar möjligheten att var emot i princip allting, säger Kim Saxberg.
 
Förutom invandrarfientligheten vill partiet avskaffa svenskan som obligatoriskt språk.
– För oss finlandssvenskar är det en viktig fråga. Soino har myntat begreppet tvångssvenska. I förlängningen liknar Sannfinländarnas framgång densamma som Ny demokrati hade på 90-talet och det kommer nog bli svårt för regeringen med Soino, troligen på ministerpost.
 
Vad betyder det här för svenska företag i Finland?
– Jag tror inte att det ger några effekter. Som alltid med sådana här partier skramlar Sannfinländarna mest som tomburkar, men saknar den substans som de etablerade partierna har.
 
– Man ska inte dra i för stora växlar än. Jag tror att hypen kring dem snart ebbar ut och att de inte kommer ha så stor inverkan på näringslivet.
 
Finska Akademin är ett nätverk som mestadels består av finlandssvenskar bosatta i Sverige. Bland ledamöterna finns bland annat Pia Grahn Brikell, vd Storåkers Mc Cann, Peter Fellman, chefredaktör Dagens Industri, Peter Grahnström. Vd för reklambyrån Holy Diver och Riita Östberg, marknadsdirektör Choice Hotels.