KI räknar med en bnp-ökning på 3,3 procent i år. År 2017 och år 2018 saktar bnp-tillväxten ner till 2,0 respektive 1,9 procent. Konjunkturläget kan vara av avgörande för valrörelsen.
Inte förrän 2019 räknar KI med ett positivt strukturellt sparande (0,3 procent). År 2016, 2017 och 2018 hamnar sparandet på -0,5, -0,8 och -0,3 procent. Detta samtidigt som KI räknar med fortsatt högkonjunktur åtminstone fram till 2017 för att läget därefter blir mer ”osäkert”.
KI gillar inte regeringens finanspolitik, som ”förstärker konjunktursvängningarna” och utöver det ”ligger det strukturella sparandet långt under även det nya överenskomna överskottsmålet på 1/3 procent av bnp. Sett till konjunkturen och behovet att närma sig överskottsmålet hade det varit mer ändamålsenligt med en stramare finanspolitik”.
 
KI anser att reformerna i budgeten för 2017 borde vara fullt finansierade.