– Vi ser upploppen och skadegörelsen som helt förkastligt. Det finns ingen som helst ursäkt för att ett litet antal personer väljer att förstöra för andra människor. Detta måste samhället och vi som politiker ta tydligt avstånd ifrån, säger Sara Skyttedal, förbundsordförande för KDU, om de senaste dagarnas händelser i Husby.
 
Hur ser ni på polisens arbete?
– Vi försvarar inte de eventuella misstag som polisen har begått. Samtidigt är det viktigt att polisen har samhällets stöd i sitt arbete för att upprätthålla lag och ordning. Det får inte råda några tvivel om att polisen har monopol på att utöva våld i syfte att skapa ordning. Färre poliser i förorten vore den sämsta åtgärden. Istället borde det öppnas fler poliskontor i dessa områden där polisen kan vara närvarande i vardagen för att bygga relationer med invånarna och öka tryggheten.
 
Hur ser ni på de personer som utför skadegörelsen?
– Det som först och främst bör sägas är att dessa är mycket få till antalet. Det är ett litet antal personer som valt att begå brottsliga handlingar och förstöra för vanlig hederliga människor. De som vandaliserar är människor som i alla avseenden ser ett splittrat, uppdelat samhälle, där den egna gruppen är god och ”samhället” är ont. Man tar för givet att det finns strukturer som gör det omöjligt för dem att komma någonstans i livet. Man tar för givet att polisen vill dem illa. Det som förorten behöver är politiker som vågar säga ”ni kan!” istället för ”ge upp!”.
 
Vad beror upploppen på?
– Att ett litet antal personer som inte respekterar demokratin och rättssamhället tagit till våld. De ursäktar brottslingarna och skyller allt på ”samhället”. KDU kan aldrig acceptera det. Alla har ett personligt ansvar för det man gör. Det finns saker och ting som kan öka risken för att någon ska begå ett brott, men alla människor har i slutändan ett val. Den som begår ett brott har fattat ett beslut som hon också måste ta konsekvenserna av.
 
Vilka är era förslag för att komma tillrätta med problemen?
– Det förebyggande arbetet är viktigt, där tryggare och sammanhållna familjer, en flexiblare arbetsmarknad och en bättre skola är viktiga delar. Vi vill också se fler poliser som syns på gator och torg och som skapar en känsla av trygghet. All ungdomsbrott måste också utredas och tydliga påföljder bli resultatet.
 
Vilken roll ska politiken spela?
– Politiken ska skapa förutsättningar för människor att ta personligt ansvar för sina liv. Tryggare, familjer, en flexiblare arbetsmarknad och fler poliser är viktiga delar i detta. Politiken kan också sända tydliga signaler om vad som är rätt och fel och tydligt fördöma vandalism och skadegörelse. Men ytterst ligger ansvaret hos varje enskild person och familj.