Det är Martin Kits som skriver på för Svensk Handel och jobbet som chef för avdelningen   Näringspolitik och opinionsbildning. Han kommer närmast från pr-byrån Nordic Public Affairs, men har den senaste tiden varit inhyrd som kommunikationschef på Svensk Handel. Han har även föreläst för Sverigedemokraterna (SD) om hur Regeringskansliet fungerar när det gäller pressarbete.

Martin Kits kommer att vara chef för en avdelning med runt 25 medarbetare. Han berättar om hur han fick jobbet.

–  Jag har varit tillförordnad kommunikationschef i drygt ett år. Sedan dess har Sofia Larsen (vd, Svensk Handel, bestämt sig för att slå ihop två befintliga avdelningar och då fick jag frågan för några veckor sedan, jag har funderat och bestämt mig.

Vad vill ni lyfta för frågor?
–  I det korta perspektivet, och det mest akuta, är den otroligt tuffa situation som medlemmarna befinner sig i på grund av höga elpriser och hög inflation. Där behövs åtgärder som dämpar effekten.

–  I det långa perspektivet behövs strukturella reformer som löser detta långsiktigt, då pratar jag främst om elpriset.

–   En annan del handlar om otryggheten och den stora brottsligheten som handlare utsätts för idag, både i fysiska butiker, men också i form av cyberangrepp och andra digital brott. Var tredje dagligvaruhandlare funderar på att lägga ner på grund av hög brottslighet.

–   Ytterligare en fråga är att villkoren är för dåliga för att driva handel, givet en situation där den internationella konkurrensen har blivit otroligt mycket tuffare. Numera kan man köpa sina jympaskor lika gärna på en e-handelsplattform med säte i Asien eller USA. Då måste man se över villkoren för detaljhandelsföretagen om man vill ha en fortsatt handel i Sverige, vi har till exempel en tendens att överimplementera EU-direktiv.

Är det en fördel för dig att ha jobbat med både SD och KD, nu när de ser ut att hamna i regeringsställning?
– Det vet jag inte. Det är klart det är en fördel att ha ett brett kontaktnät. Men det har jag i många partier.

Vad får du för lön?
– Det är en sak mellan mig och Svensk Handel.