Aftonbladet har tagit del av rapport som den biträdande rikspolischefen Mats Löfving hänvisade till när han sa att medlemmar i kriminella klanerna har tagit plats i svensk politiken. Bland annat pekas en riksdagsledamot för Kristdemokraterna, något som partiet nu utreder.

Aftonbladets avslöjande på onsdag eftermiddag slog ner som en bomb hos Kristdemokraterna som var helt oförberedda på uppgiften att Robert Halef ska i polisrapporten anses ha en ”nära anknytning” till det så kallade Södertäljenätverket.

”Jag känner mig kränkt och min familj känner sig kränkt. De här påståendena saknar underlag. De har lyssnat på skvaller och smutskastning”, säger Robert Halef till Aftonbladet.

Kristdemokraternas partisekreterare Peter Kullgren hälsar i en skriftlig kommentar:

”Aftonbladets uppgifter utreds noggrant. Vi har inte tidigare fått kännedom om detta interna polisdokument, annat än via Aftonbladets reporter för några timmar sedan. Vi har inlett vår process med att granska vad som ligger bakom. Vi tar frågan på stort allvar, men vi måste inhämta mer fakta. Just nu har vi bara sett de få meningar som Aftonbladet har visat oss. Utan ett större sammanhang är det vanskligt att agera”.

Peter Kullgren skriver vidare:

”Som riksdagsparti har vi väl upparbetade kontaktvägar med polis och säkerhetspolis, och förutsätter att vi blir informerade om det skulle finnas något vi behöver veta. Någon sådan information har vi inte fått. ”