KD och V vill komma till rätta med penningtvätt och tar ett förslag på ett gemensamt utskottsinitiativ som bland annat ska stärka Finansinspektionen.

Förslaget ska dras i Finansutskottets möte klockan 13 i dag.

– Vi har gemensamma uppfattningar i de här frågorna, säger Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson.

– Regeringen är arg på bankerna men gör inget, säger Jakob Forssmed, Kristdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson.

Förslaget ska dras i finansutskottets möte klockan 13 i dag.

– Vi har gemensamma uppfattningar i de här frågorna, säger Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson.

– Regeringen är arg på bankerna men gör inget, säger Jakob Forssmed, Kristdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson.

KD och V vill minska penningtvätten genom att
* Säkerställa att Finansinspektionen har ”tillräcklig” kapacitet.
* Bryta den ”höga personalomsättningen” på Finansinspektionen.
* Karantänreglerna stärks.
* Finansiera stärkta resurser med höjda tillsynsavgifter för bankerna.

* Ge Finansinspektionen möjligheter att ingripa snabbare med skarpare sanktioner och ta över ”vissa” kontrollfunktioner från bankerna.
* Utöka Finansinspektionens mandat.

* Se över vad som behöver ändras i Finansinspektionens sätt att jobba med Swedbank-fallet som utgångspunkt.

* Se över myndighetsstrukturen för penningtvättsbekämpning och eventuellt inrätta en ny myndighet.

* Se över hur återkopplingen till bankerna kan stärkas.

* Undersöka om en utomstående granskning av Finansinspektionen kan förbättra arbetet.