Kristdemokraterna och Moderaterna lägger ett skarpt förslag i socialförsäkringsutskottet på lagstiftning om direktåtkomst av inkomstuppgifter. Men det tycker regeringen redan är på gång.

Det innebär att Migrationsverket skulle få tillgång till Skatteverkets, Försäkringskassans och Kronofogdemyndighetens databaser och inkomstuppgifter.

”Därmed skulle skattefusket, fusket med falska anställningar och alltför låga löner kunna bekämpas effektivt”, skriver partiledarna Ulf Kristersson (m) och Ebbs Busch (kd) på DN Debatt.

De skriver vidare:

”Regeringen vägrar lägga fram förslaget trots att det redan finns krav från en riksdagsmajoritet och trots att det handlar om ett verktyg mot fusk som Migrationsverket självt har efterfrågat och som Riksrevisionen har rekommenderat regeringen att införa”.

Men regeringen verkar ta det med ro. På SvD Debatt skriver justitieminister Morgan Johansson (s):

”Moderaterna har också lyft frågan om informationsbyte mellan Migrationsverket, Skattemyndigheten och Försäkringskassan. Det är bra, men de slår in öppna dörrar. Myndigheterna har hittat en lösning som de är nöjda med och som inte kräver lagändring, utan det räcker med en förordningsändring. Det kommer att träda i kraft under våren. Då får Migrationsverket snabbare tillgång till de uppgifter som de behöver”.