Under valåret 2010 uppgick Kristdemokraternas intäkter till 46,4 miljoner kronor. Ifjol landade intäkterna dock på 39,9 miljoner kronor, vilket är en minskning med 6,5 miljoner kronor eller 14 procent.
 
Större delen av pengarna kom från statliga anslag. Dock har de bidragen minskat mellan åren, från 37,3 miljoner kronor till 30,5 miljoner kronor.
 
Medlemsavgifterna ökade något, från 1 117 000 kronor till 1 126 000 kronor.
Totalt 31 personer bidrog med 35 000 kronor.