Oppositionen pressar fram en räntesänkning på de uppskjutna skatteinbetalningar regeringen föreslagit för företag som drabbats av coronapandemin.

”Moderaterna har nu samlat en majoritet i riksdagen för att snarast sänka räntan för företagens skatteuppskov”, stoltserar Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson på Facebook med tillhörande kampanjbild.

Detta ska ha skett efter en överenskommelse bland partierna utanför Januariöverenskommelsen i finansutskottet.

Den faktiska räntan i regeringens förslag ligger på 6,6 procent.

Men bland annat Svenskt Näringsliv tycker att nivån är för hög.

Hur mycket lägre räntan blir med oppositionens insats är inte klart när detta skrivs.