Kristdemokratiska Kvinnoförbundet föreslås en ny förbundsstyrelse.

Som ny ordförande föreslås Sarah Havneraas, kommunpolitiker och vice ordförande i jämställdhetsrådet samt kulturnämnden i Uppsala samt generalsekreterare för KDU.

Som vice ordförande föreslås Eva Wallin, Öckerö och som andre vice ordförande föreslås Aase Jönsson, Billeberga.