Patent- och marknadsdomstolen förbjuder influeraren och entreprenörern Katrin Zytomierska att marknadsföra fiskolja som ett sätt att minska risken för att klara corona bättre.

Konsumentombudsmannen, KO, anser sedan tidigare att reklamen var ”både vilseledande och aggressiv” för att det inte ”finns belägg för att fiskoljan har egenskaperna som fördes fram” och aggressiv ”eftersom oron för coronasmitta var stor i samhället och reklamen spelade på den rädslan”.

Patent- och marknadsdomstolen håller med KO och meddelar ett interimistiskt förbud, vilket innebär att Katrin Zytomierska förbjuds att ”marknadsföra fiskoljan eller något annat kosttillskott på Instagram med påståenden att varan kan förebygga sjukdomar när så inte är fallet, eller att varan har egenskaper som den inte har”. Förbudet gäller även Katrin Zytomierskas företag Clean Eating.

Om företaget eller Katrin Zytomierska bryter mot förbudet riskerar de ett vite på 1 miljon, respektive en halv miljon kronor.

Dock har Katrin Zytomierska tagit bort reklaminlägget.