Tankesmedjan Katalys, finansierad av fackförbunden inom 6F, vill frånta bankerna möjligheten att ”skapa pengar”. Tankesmedjan föreslår att staten inför en e-krona, enligt en debattartikel på DN Debatt.

Katalys har tagit fram rapporten Förstatliga pengarna som ska visa att ”bankernas unika privilegium att skapa pengar är direkt samhällsfarlig”.

”Då bankerna tjänar mer pengar ju mer de lånar ut skapas starka incitament att fortsätta expandera penningmängd och skuldsättning så länge det finns kreditvärdiga kunder som vill låna. Expansionen eldas på ytterligare av Riksbankens minusränta och kvantitativa lättnader”, skriver Samuel Kazen Orrefur, rapportförfattaren och Katalys chef Daniel Suhonen.

Katalys vill att ”affärsbankerna fråntas privilegiet att skapa svenska kronor” bara ska tillåts att ”låna ut kronor de först lånat in och måste kunna gå i konkurs utan allvarliga risker för ekonomin”.

Katalys föreslår en avveckling i tre steg:

* Riksdagen presenterar ett förslag på en ”kontobaserad e-krona”, som inte förstörs när lån återbetalas eller när banker blir insolventa utan återcirkuleras precis som dagens kontanter”.

*  Riksbanken börjar att skapa e-kronor, som kan delas ut till öronmärkta ändamål, så att nyskapade pengar ”kan bidra till något produktivt i stället för att trissa upp tillgångspriser”.

* Banksubventionerna slopas ”genom att kvarvarande affärsbankspengar konverteras till statliga e-kronor så att så att medborgare som har kvar pengar hos privatbankerna ska slippa få sina pengar utsatta för risk”. Dessutom föreslår Katalys att bankerna tvingas betala tillbaka alla pengar de skapat till staten.