Katalys föreslår också ett rot-avdrag som passar finansiärernas medlemmar inom Byggnads, Elektrikerna, Fastighetsanställdas Förbund, Målarna och Seko.

Med ett rot-avdrag riktat till villaägare som vill göra klimatavdrag vill Katalys ”vända byggkris till klimatomställning”.

Det nya avdraget, som Katalys kallar ”klimat-rot” skulle ersätta dagens rot-avdrag.
Som exempel på vad avdraget skulle gälla nämner Katalys: energieffektivisering, cykelinfrastruktur, utbyggnad av förnybar energi, översvämningsskydd, dränering och trädplantering.

Katalys räknar med att reformen skulle 10-20 miljarder, i nivå med dagens rot-avdrag.