Katalys anser att dagens finanspolitiska system medför att investeringar i infrastruktur och omställning får styrka på foten på grund av det ”senaste kvartseklets strama finanspolitiska ramverk”.

Katalys presenterar i Dagens Industri fyra ”grundprinciper för ett nytt finanspolitiskt ramverk”.

*  Penningpolitiken har ett inflationsmål på två procent. På motsvarande sätt borde finanspolitiken ha ett arbetslöshetsmål på två procent.

* Finanspolitiken ska ha en ”aktiv roll” i att nå inflationsmålet.

* Finanspolitiken ska ”utgå från tillgången på reala resurser” snarare än på ”en ideologisk preferens för penningpolitisk självständighet”.

* Sverige ska inte ha ”striktare budgetregler än resten av EU”.

Debattinlägget är underskrivet av Katalys chef Daniel Suhonen, biträdande chef Enna Gerin samt utredare Max Jerneck.