Mer än hälften av landets krögare känner oro inför de nya reglerna om rökförbud på uteserveringar, som träder i kraft till sommaren. Det som oroar är bland annat otydliga ansvarsområden och investeringar i vakter och rökrum som behöver göras.  Det visar en rundringning till 110 krögare i hela Sverige.

Den 1 juli 2019 införs nya regler på tobaksområdet. Det blir förbjudet att röka cigaretter på uteserveringar och vid entréer till butiker. Det utvidgade förbudet gäller även nya rökfria tobaksprodukter, som heat not burn och e-cigaretter.

28 procent av krögarna har inte koll på att de nya reglerna även gäller rökfria tobaksprodukter.

55 procent av krögarna ser en risk i att det kommer att påverkas negativt av de nya reglerna. 13 procent har ännu inte hunnit tänka på konsekvenserna medan 32 procent inte ser något större problem.

Krögarna är bland annat oroliga för hur långt deras ansvar sträcker sig. 26 procent vet inte att de är ansvariga för att upprätthålla rökförbudet även utanför serveringsstället. 50 procent känner delvis till det, men anser att vad som gäller ännu är oklart medan 24 procent säger sig känna till reglerna.

12 procent har funderat på att anställa ordningsvakter som ska se till att reglerna efterlevs. 82 procent har inga sådana planer, många krögare tycker att det blir för dyrt.

En av krögarnas farhågor är hur de ska hinna få tillstånd att bygga särskilda rökrum:

”För första gången ser jag inte fram emot sommarmånaderna. Jag får inte besked om vad som gäller och vad som krävs av mig som företagare. Ska jag kasta ut mina sommargäster som betyder allt för vår överlevnad för hela året?  Politikerna måste lyssna på oss och ge oss tid att få våra tillstånd från kommunen”, säger en krögare.

”Nu måste jag ansöka om bygglov, lägga pengar på att bygga rum för rökarna. Och hur lång tid tar det? Hinner kommunen ge mig bygglovet? undrar en annan krögare.

34 procent tror att lagen kan behöva skrivas om då den inte kommer att fungera tillfredställande.

”Det kommer att bli ett problem att genomdriva lagen. Av två anledningar. Dels kommer det att bli svårigheter på kvälls- och nattetid då vi inte har resurser, dels är det oklart vilka resurser myndigheterna har för att genomdriva lagen”, säger en krögare.

Bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen, Visita, har tidigare ställt sig kritiska till det nya rökförbudet och kallat det för ”plakatpolitik” där man menar att det skulle innebära “ytterligare bördor och regelkrångel” för deras medlemmar.  Detta är också något som många krögare instämmer i, enligt undersökningen.

“Gränsar till mobbing”
En av dem är Thomas Kazantzidi, som driver restaurangen Stars and Stripes i Kalmar. Han är i grunden positiv till rökförbudet men påpekar att det finns risk för en ökad ordningsstörning i anslutning till entréer.

– Det finns ingen tydlighet över huvud taget. Vad är det som gäller egentligen? Vilka befogenheter har vi att tillrättavisa, vem har ansvaret utanför restaurangen, till det som gränsar till allmän plats och vilket ansvar tar kommunen egentligen?

I kartläggningen var restaurangägare även kritiska till den uppmaning som Länsstyrelsen gick ut med att gäster skulle anmäla krogägare som bryter mot rökförbudet. Thomas Kazantzidi gillar inte att han som krögare ska bli föremål för gästernas granskning.

– Man utsätter en hel näringsgren för något som gränsar till mobbing, säger Thomas Kazantzidi.

Flera krögare tycker också att det orimligt att de ska ansvara för att rökförbudet efterlevs även utanför den mark man disponerar samtidigt som de inte får avvisa några gäster som röker eftersom det är förbehållet polisen eller ordningsvakt.

”Jag gillar inte det här. Det är fel att vi ska göra myndigheternas jobb. Vi kan ju inte agera polis. Det enda som skulle fungera är om det blir ett rikstäckande förbud mot utomhusrökning”, anser en krögare i undersökningen.

Många ser en risk för att krogägarna hamnar i kläm mellan besökarna och kommunen, som kan utdela böter och dra in tillstånd om rökförbudet inte upprätthålls. Att ringa polisen för att avvisa rökare som står utanför entrén uppfattas inte som ett seriöst alternativ av många krögare.

Undersökningen är beställd av Convenience Stores Sweden (tidigare Svensk servicehandel) och genomförd via Dagens Opinion.