När Maud Olofsson valdes den 19 mars 2001 till centerns partiordförande efter Lennart Daleus – gjorde hon bedömningen att kärnkraften inte längre var ett het ämne. Dessutom var kärnkraften ett hinder för en borgerlig samverkan.
På lördag har Maud Olofsson varit Centerpartiets ledare i tio år. Partiet firar henne i dag med ett seminarium i riksdagen under rubriken Kvinnors möjligheter till makt och karriär, följt av en mottagning. Jag antar att firandet hade tagit andra former om Maud Olofsson förblivit kärnkraftsmostståndare.
Centerpartiets själ var – innan Mauds tiden – var just motståndet mot kärnkraften med argumentation att tekniken inte var säker. Thorbjörn Fälldins ord ekar idag som en profetia.
Under Maud Olofsson tid vid makten har partiets förlorat “sin själ” och väljarna kan inte längre identifiera någon fråga som är centern är bäst på.
Centerns opinionssiffror ligger nu under fyra procent. Det skulle med andra ord vara lönande för Maud Olofsson att ändra sig under galgen och riva upp energiöverenskommelse med övriga av Alliansens partier. Maud Olofsson ser på sig själv som Alliansen skapare. Den bildades hemma på hennes gård i Högfors i Robertsfors kommun.
Hennes beslutsamhet att stå fast vid energiverensekommelsen med Alliansen kan göra slut på Centerpartiet. En uppgörelse som tillåter uppbyggnad av nya svenska reaktorer.
Idag skriver riksdagsledamoten
Fredrick Federley (c) i en debattartikel i Expressen att partiets självbild "har blivit omsprungen av verkligheten". Han anser att partiets kris är lika allvarlig som den inom socialdemokratin.
 
Oavsett vad vi än tycker om kärnkraften så finns det problematiska i det faktum att Centern och Alliansen tänker överlåta åt marknaden att fatta beslut om vi ska bygga ut svenskt kärnkraft eller inte.
Kärnkraftsfrågan är dock inte något som berör några VD-ar och riskkapitalister. Det angår oss alla.
Sex dagar efter tsunamin kämpar myndigheter och personal ännu för att förhindra en katastrof vid det havererade kärnkraftverket Fukushima. De vattenbombningar med helikopter som används fungerar dåligt. Små koncentrationer av radioaktiva partiklar tros nå Amerika inom några dagar
 
Kärnkrafts haveriet i Japan visar att frågan angår hela samhället och inte bara marknaden. Att Maud Olofsson och politikerna avsäger sig makten att besluta om kärnkraft är i dessa dagar oroväckande. Den oro kan avgöra om Centern skall få finnas kvar i Riksdagen eller inte.
 
 
Tonchi Percan