Moderaterna kommer att trycka på två saker i EU-valet: Trygghet och kärnkraft.

Att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten, ”ha koll på Europas gränser” och få till investeringar i ”klimatsmart kärnkraft”.  Det är huvudkomponenterna i Moderaternas EU-valsplattform. Utöver det behövs med moderat ”frihet, företagsamhet och framtidstro i Europa”.

Moderaterna kommer att använda ett huvudbudskap:

”Vi gör Sverige tryggare”

Den europeiska polisbyrån Europol ska få mer resurser och befogenheter.

Moderaterna kommer att använda tre paroller:

”Hej då stöldligor”

EU-medborgare som begår brott i Sverige ska utvisas och nekas återinresa.

”Kärnkraft är klimatsmart”

Moderaterna vill ”dubbla EUs satsningar på kärnkraft”.

”Koll på Europas gränser”

Rätten till asyl ska prövas vid EUs yttre gräns. Sverige ”kan inte ta ett för stort ansvar för invandringen till Europa”.