Kommunikationsbyrån Kärnhuset ökade omsättningen och vinsten och ägarna tog ut miljonvinster, enligt bokslutet för det senaste räkenskapsåret 2018-2019 (brutet i september).

Omsättningen ökade med 65 procent till 33 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade från 220 000 till 4,0 miljoner kronor, vilket ger en rörelsemarginal på drygt 12 procent.

Antalet anställda ökade med en till 16 snittanställda.

Personalkostnaden per anställd och månad ökade från 46 750 till 47 500 kronor.

Ägarna tog ut 2,56 miljoner kronor av vinstmedlen.