Karlskrona lockar bland annat med gratis utbildning av personal i ett försök att få regeringen att utlokalisera myndigheter till kommunen.

Karlskrona ligger på regeringen om att utlokalisera ännu en myndighet till kommunen. Karlskrona lobbar bland annat genom att skicka ett mejl om sin förträfflighet för att sedan skicka en påminnelse, en summering till regeringen med rubriken: “En påminnelse om Karlskronas styrkor och erfarenheter”.

Det är kommunstyrelsens ordförande Sandra Bizzozero, Carl-Martin Lanér kommundirektör och Pia Holgersson näringslivschef som på nytt vänder sig finansdepartementet med sin påminnelse.

Karlskrona siktar på att någon av följande myndigheter ska utlokaliseras till kommunen: Lantmäteriet, Arbetsförmedlingen, Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan eller  Naturvårdsverket.

I Karlskrona finns för närvarande Boverket och Kustbevakningen.

Så här börjar påminnelsen till regeringen:

“Karlskrona kommun vill ännu en gång visa intresse för att ta emot ytterligare statlig verksamhet. I ett tidigare pm har vi berättat utförligt om Karlskronas styrkor och erfarenheter. Här kommer en kort summering.”

Karlskrona hävdar att kommunen är särskild lämpad för ännu en utlokalisering på grund av sin utvecklade it-sektor.

De tre kommunföreträdarna skriver bland annat:

“Blekinge har en it-verksamhet likt få andra regioner i Sverige. I detta unika kluster av statlig verksamhet och företag inom it och it-stöd utvecklar till exempel Försäkringskassans it-avdelning sina internetbaserade servicesystem”.

De tre lockar med gratis utbildning av personal i fall regeringen skulle utlokalisera ytterligare en myndighet till Karlskrona.

Tonchi Percan