LO ska ta fram en politik för full sysselsättning. Ett projekt som LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson beskriver som centralorganisationens största i modern tid. Han berättar om läget i projektet.

‑ Vi håller på att bemanna det. Det är det viktigaste. Personerna som leder det gör en lång lista på vad vi behöver ha bättre underlag på och också en sammanställning över forskning om hur vi kan få ner arbetslösheten utan risk för hög inflation. De gör en genomlysning av de forskningsområden som finns i dag. Tanken är att när de är färdiga med den ska vi helt enkelt bestämma vilka saker vi göra och presentera de första resultaten i samband med valrörelsen. Det blir inte minst näringspolitik. Hela denna vecka (Almedalsveckan) och förra veckan har jag träffat företrädare för näringslivet för att diskutera hur vi kan få i gång vår investeringsverksamhet.

Hur stort är projektet full sysselsättning?
‑ Det är det största projektet i LOs moderna historia. Det handlar om flera miljoner varje år. Lönekostnaderna är dyra men det kostar också när vi beställer rapporter från universitet och annat. Då ska vi ha en rejäl budget. Vi ska använda de allra bästa forskarna. Full sysselsättning kräver så många hänsyn i dag i en global ekonomi. Innan kunde man prata om nationer. I dag är det till och med så att om vi satsar på näringspolitik i ett område, kanske vi bara skapar jobb i ett annat land.
 
Statsminister Fredrik Reinfeldt (m) gjorde ett nummer i sitt tal i Almedalen att jobbpakten är på plats. Hur ser du på det?
‑ Jo, det stämmer det han sa. Det vi kom överens om för ett år sedan var att medverka till att förbunden skriver avtal med branscherna för att få in ungdomar i arbete. De flesta branscher har tagit avtal. Nu har regeringen bestämt sig för att gå oss till mötes och sänkta avgiften till a-kassan. Det är jätteviktigt för oss. Dessutom har de lovat att det ska bli handledarstöd som gör det lättare att få igång verksamheten. När det väl är gjort, kan detta starta. Jag tror inte man ska vara allt för optimistisk om siffrorna, men efter några år, ska det bli en stor verksamhet i Sverige.
Så ni är nöjda med regeringens åtaganden?
‑ Ja, de krav vi ställde för att gå in i jobbpakten har regeringen svarat ja på. Det är ju 3,5 miljarder i sänkta avgifter till a-kassorna, så det blir en hacka till medlemmarna också.
 
Jag hörde att du pratade om att "bryta utanförskap". Är det inte ett begrepp som Moderaterna brukar använda?
‑ Det är en sak att snacka om det, en annan sak att göra något åt det. Det ska vi ha en politik för. Sedan 2006 har utvecklingen gått år fel håll.
Ni vill se motprestationer från dem som går på a-kassan. Kan du berätta mer om det?
‑ Alla typer av ersättningar som du bär månad ut och månad, till slut kommer frågan, varför är det ingen som efterfrågar min arbetsinsats. Att leva på passiva stöd leder till att du kommer allt längre från arbetsmarknaden. Regeringen tror ju att om man bara gör det jävligare för den här gruppen, så kommer de att söka fler jobb. Sambandet blir tvärtom, de slutar söka jobb. Värst är gruppen under 29 år. Det finns 79 000 som inte har gjort någonting på tre år.
Håller LO på att bli politiskt, nyss kom till exempel ett förslag om bostadspolitik?
‑ Vi lägger oss i mycket färre frågor än för 20 år sedan. På många områden har vi slutat skriva remissvar. Men vem förlorar på att det är bostadsbrist och att det bara byggs bostadsrätter som kostar mångmiljonbelopp? Jo, det är LO-medlemmarna. Och vem förlorar på att det byggs rekordlite? Jo, det är våra byggarbetare. När det kommer till frågor som påverkar det vardagliga livet för våra medlemmar, ska vi vara ännu mer aktiva än tidigare.
 
Mer aktiva än på din företrädare Wanja Lundby-Wedins tid?
‑ Det ska jag inte säga. Wanja var en av Sveriges tyngsta opinionsbildare under många år.
Jobbpakten lanserades under Almedalsveckan 2012 av Fredrik Reinfeldt och kom som en stor överraskning, inte minst med tanke på Alliansregeringens hårdföra politik med en differentierad a-kassa som fick kostnaderna för medlemskap att öka, inte minst för LO-förbundens medlemmar.

När Wanja Lundby-Wedins ersattes av Karl-Petter Thorwaldsson i maj 2012, kan relationerna mellan LO och regeringen ha förändrats. Så här beskriver Fredrik Reinfeldt sin relation till Karl-Petter Thorwaldsson.

‑ När jag var MUF-ordförande var han SSU-ordförande. Jag känner honom som både bullrig och glad. Vi har alltid haft väldigt lätt för att prata med varandra.
 
Pratar ni med varandra?
‑ Det händer, säger Fredrik Reinfeldt till Dagens Opinion.