Den moderata riksdagsledamoten har funnits med i förhandsspekulationerna. Hon är yrkesofficer och sitter för Stockholm i riksdagens sedan 1998. På förmiddagen presskonferens berättade hon att hon j´kände sig hedrad över uppdraget och inledde med en liten programförklaring. 
 
– Det kalla kriget är slut. Hotet mot vår säkerhet är komplex och breda. De måste mötas brett och inte bara militärt.
Hon lyfte också fram den mänskliga sidan.
– Man måste bära med sig att bakom varje beslut och insats finns det människor. Hur bra system vi än har är det människorna som avgör hur bra jobbet sköts.
Karin Enström sa att hon ska fortsätta att utveckla försvaret och genomföra nödvändiga reformer.
– Vi ska ett så bra och effektivt försvar som möjligt.
På presskonferensen blir hon omedelbart pressad på vapenexporten till Saudiarabien och hur hon ser på den.
– Varje export ska prövas från fall till fall. Det är bra att vi utreder vad som hänt.
 
Och om hennes mans som jobbar inom försvarsmakten får sitta kvar.
 
– Det får försvarsmakten avgöra. Han är beredd att byta jobb.
 
Fredrik Reinfeldt pekade ut två stora uppgifter för den nya försvarsministern.
* Fortsätta utveckla ett försvar som kan göra insatser inom och utanför Sverige och förbereda för ett nytt försvarsbeslut 2014. 
 
* Upprätthålla ekonomin i försvaret efter ”alla år med svarta hål” och föra över mer resurser till förbanden genom ytterligare effektiviseringar på ”materialsidan”.