Byrån som förvärvas i Stockholm är Dazy med 30 medarbetare och med en omsättning på 25 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 1,7 miljoner kronor. Byrån slås ihop med Kan som därmed växer till 150 medarbetare. Under 2021 omsatte Kan 120 (90) miljoner kronor och gjorde ett resultat på 36 miljoner kronor. Under 2021 införlivades även Stockholmsbyrån Winston i Kan.

”Att vi växer i Stockholm ligger helt i linje med vår affärsplan och vår strategi: att vara en utmanare på den nordiska marknaden. Dazys kompetens kompletterar vår på ett jättebra sätt, och vi passar bra ihop både organisatoriskt och kulturmässigt”, kommenterar Per Harrysson, vd för Kan.