Analysföretaget Kairos Future ökar omsättningen och marginal under sitt senaste räkenskapsår (brutet i juli).

Omsättningen ökade med 7,9 procent till 46,5 miljoner kronor. Rörelseresultatet mer än fördubblades, från 2,0 till 5,0 miljoner kronor. Rörelsemarginalen ökade med 6,0 procentenheter till 11 procent.
Personalkostnaderna steg med 7,5 procent till 19 miljoner kronor. Samtidigt minskade antal snittanställda med 1,7 procent till 22,6.