Systembolaget har bildat en ny avdelning under namnet Bolag och samhälle. Där samlas juridik, samhällsrelationer och hållbarhet. Tidigare var samhällsrelationer underställt presschefen, men nu har Systembolaget rekryterat en ny chef i Johan Lindblad, bolagsjurist på Systembolaget sedan 2009. Han ska de senaste tre åren ha arbetat med politiska och regulatoriska frågor på Systembolaget.
 
Dagens Opinion söker Johan Lindblad