Kommunikationsbyrån Juno drabbades av corona-pandemin, men kämpade sig till vinst under räkenskapsåret 2020.

Omsättningen föll med 31 procent till 7,4 miljoner kronor. Juno skriver i sitt bokslut: ”I början av april 2020 blev det tydligt att bolaget hade fått ekonomiska svårigheter till följd av covid-19. På grund av utebliven försäljning, inställda kundbesök och makulerade orders minskade omsättningen dramatiskt. Tack vare intensivt försäljningsarbete och en rad besparingaråtgärder som till exempel permittering, varsel och byte av kontorslokal lyckade Juno ändå gå med vinst i slutet av året”.

Rörelseresultatet föll med 57 procent till 247 000 kronor, vilket ger en rörelsemarginal på 3,3 procent. Antalet anställda minskade från nio till sju. Personalkostnaden minskades med 18 procent till 4,5 miljoner kronor.