Jag var drygt 30 år och jublade. Det var mitt första jobb som journalist och redan efter en vecka frågade chefredaktören om jag inte vill åka till Amsterdam. Jamen det ville jag ju. Med stora blåa ögon lät jag mig imponeras av det amerikanska dataföretagets chefer som hade förärat Europa med en visit. Åkte hem skrev min inställsamma artikel. Proceduren upprepades några veckor senare.

På redaktionen diskuterades bjudresorna en del. Någon hade läst Svenska Journalistförbundets yrkesregler där det stod:  Acceptera inte uppdrag, inbjudan, gåva, gratisresa eller annan förmån som kan misstänkliggöra Din ställning som fri och självständig journalist.
För en ivrig och nybakad journalist var det uppenbart vad som gällde även om redaktionsledningen tyckte annat.
Hade det inte funnits regler från en auktoritet hade jag glatt fortsatt att åka på bjudresor. Eftersom varken riksdagen eller Moderaterna tycks ha tydliga reglerför vad som gäller, är det inte konstigt att unga politiker som Sofia Arkelsten låter sig bjudas på gratisresor, vilket gör det möjligt att mistänkliga både henne och partiet.  Hade Moderaterna varit en riktigt proffsig organisation hade det funnits etiska regler för alla förtroendevalda.
Moderaterna kan göra om och göra rätt genom att införa regler för hur de egna politikerna ska upprätthålla en hög integritet, regler som resten av riksdagen också kan anta.  Regler finns på de flesta arbetsplatser, så det är inget att skämmas över. En lämplig uppgift för en ny gruppledare och partisekreterare att titta på, kanske?

Jag bifogar Svenska Journalistförbudets regler, så kan gruppledare Anna Kinberg Batra och partisekreterare Sofia Arkelsten, göra sök på ”journalist” och ersätta med ”riksdagsledamot”.
För inte ska väl riksdagsledamöter ha en sämre integritet än journalisterna som granskar dem?

SJFs YRKESREGLER
En stark journalistisk integritet är avgörande för trovärdigheten. Den som granskar samhället måste också själv kunna tåla att bli granskad.
Att journalisten visar hänsyn i arbetet på fältet är viktigt för allmänhetens förtroende. Tilltron till medierna och dess medarbetare bygger på att yrkesreglerna följs.
Journalistens integritet
1. Ta inte i tjänsten emot journalistiska uppdrag av personer utanför den redaktionella ledningen
2. Acceptera inte uppdrag, inbjudan, gåva, gratisresa eller annan förmån – och ingå inte avtal eller andra förbindelser – som kan misstänkliggöra Din ställning som fri och självständig journalist.
3. Ge inte efter för påtryckningar från utomstående i avsikt att hindra eller inskränka berättigad publicitet.
4. Använd inte ställningen som journalist, eller presskortet, till att utöva påtryckning för egen eller andras vinning eller till att skaffa privata förmåner.
5. Utnyttja inte för egen eller andras vinning opublicerade nyheter beträffande ekonomiska förhållanden eller åtgärder hos stat, kommuner, organisationer, företag eller enskilda.
6. Beakta journalistavtalets bestämmelse om att medarbetare inte får åläggas att skriva mot sin övertygelse eller utföra förödmjukande uppdrag.