Det är med utgångspunkt i en statlig utredning som Jonas Sjöstedt ställer en interpellation till statsrådet. Enligt utredningen, som presenterades tidigare i år, ska kommuner tvingas privatisera delar av hemtjänsten, något som tidigare fått vänsterkritik.
 
Jonas Sjöstedt vänder sig mot privatiseringar inom hemtjänsten, som han menar ”i dag tagits över av privata vinstsyftande företag”.
 
”Att låta hemtjänsten styras av jakt på vinster har lett till flera problem. Det handlar bl.a. om lägre personaltäthet, svårigheter att planera verksamheten och på sina håll t.o.m. att rent kriminella aktörer har gett sig in i äldreomsorgen”, skriver han.
 
Privatiseringar har också inneburit att många anställda står utan kollektivavtal och att det i förlängningen riskerar att ”påverka kvaliteten för de äldre”, fortsätter han.
 
Jonas Sjöstedt frågar Maria Larsson: ”Vilka åtgärder avser ministern vidta med anledning av att privatiseringarna har lett till att många arbetsgivare inom hemtjänsten saknar kollektivavtal?”