Göteborgarna har slutat att tala om Socialdemokraternas kris, den anses numera som ett faktum, cementerad under av entreprenadmaskinerna som, trots folkligt motstånd, bygger vidare på infrastrukturprojektet Västlänken.  Kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (s) sitter troligen löst om opinionsundersökningarna, som visar på rekordlågt stöd för Socialdemokraterna, står sig fram till valet.

Det nya narrativet kanske borde handla med om Moderaterna som förlorarpartiet. Kommunalrådet och ex-moderaten Martin Wannholt ställer till hyss som politisk vilde, och hans nystartade parti Demokraterna kan, med sin kritik mot Västlänken, mycket väl vara största parti på valnatten. Demokraterna har var femte göteborgares röst och en stor del av väljarbasen består av besvikna moderater.

Samtidigt ränner vildar runt i stadens förorter och bränner bilar. I förra veckan dominerades västsvenska medier av de synkroniserade bilbränder som anlades på olika ställen i Göteborg med omnejd. På Frölunda Torg, värst drabbat av bilbrandsvågen, snickras den första valstugan upp först idag.

Hur vill du få bukt med de underliggande problemen från ett lokalpolitiskt perspektiv?
– Vad som kan göras på kort sikt ligger i huvudsak på statlig nivå, som fler poliser och fler kameror, säger Jonas Ransgård (m), gruppledare och kommunalråd, till Dagens Opinion.

Allianspartierna i Göteborg har tagit fram en gemensam handlingsplan för ökad trygghet i staden med vad Jonas Ransgård kallar för ”kortsiktiga, repressiva, åtgärder”, som fler ordningsvakter, fler kameror och bättre belysning.

– På lång sikt, och förebyggande, är förbättrinar i skolan kommunens viktigaste uppgift. Lite slarvigt sagt: det finns inga gängmedlemmar med bra betyg. Medan man lyckats vända upp skolresultaten i Stockholm och Malmö fortsätter tyvärr skolresultaten att sjunka i det rödgröna Göteborg, och det måste vi ändra på.

I Sverige finns ingen tradition av övervakningskameror i  varje gathörn, ett cctv-samhälle av brittiskt snitt.  Men det är något som du vill se mer av även här?

– Det finns ett avtal mellan Malmö stad och polisen i Skåne där kommunen betalar kamerorna och polisen driver dem. Ett sådant avtal skulle vi gärna ha också i Göteborg.

Ett sådant förslag har emellertid röstats ned i kommunfullmäktige.

Är kameror en blockpolitisk fråga?
– I stort sett med den skillnaden att Sverigedemokraterna och vilden”hjälpte till att rösta ned förslaget.

”Vilden” i fråga är naturligtvis Martin Wannholt, som sitter kvar som kommunalråd trots att han lämnat Moderaterna för att starta upp Demokraterna.

”Vilden” – hur rädd är du för honom inför valet?
– Att fler och fler i Göteborg är trötta på det rödgröna styret är och vill ha ett skifte bra, men det som gör mig orolig är att de splittrar upp sig på så många olika partier, att det ökar risken för att sossarna sitter kvar.

Göteb

org har aldrig haft någon Decemberöverenskommelse, ingen DÖ. Alliansen har alltid röstat för den egna budgeten. Däremot har kommunen under mandatperioden haft ett inflytelserikt lokalt trängselskattekritiskt parti, Vägvalet, som tungan på vågen.

När årets budget skulle tas förlorade Alliansen med siffrorna 36-40. Moderaterna, Liberalerna och
Kristdemokraterna förlorade alltså, trots att Sverigedemokraterna bestämde sig för att rösta för deras budgetalternativ. Anledningen var att Vägvalet att partiet valde att lägga ned sina fem röster.

– Därmed vann de rödgröna, och  det tror inte jag var vad Vägvalets väljare hade tänkt sig.

Ser du det mer som en maktdemonstration från Vägvalets sida, snarare än att de tog tillvara sina väljares intressen?

– Det får egentligen Vägvalets politiker svara på själva, men jag konstaterar att konsekvensen blir att det får sossarnas trafikpolitik och sossarnas parkeringspolitik, alltså mycket av det som de säger att de inte vill ha. Allt för att de vägrar att rösta på vårt (Alliansens) förslag. Jag är rädd att samma sak kan hända igen, att vi även denna gång sitter med stor majoritet mot de rödgröna men ”Soffan” (Ann-Sofie Hermansson) ändå kan sitta kvar, på grund av både Vägvalet och nu Demokraterna.

Kommer Centerpartiet, som idag saknar mandat i Göteborgs kommunfullmäktige, in efter valet skulle det givetvis innebära en borgerlig förstärkning. Göteborg blev också unikt i Sverige då allianspartierna enligt en överenskommelse gav Centerpartiet nämndplatser trots att partiet inte sitter i kommunfullmäktige.

– Jag är helt säker på att Centerpartiet kommer in, och skälet till det är att vi har gått från fyra valkretsar till en. Det sänker spärren till 2 procent, och under den gränsen har Centern aldrig legat.

Och Centerpartiet har fördelen av att inte behöva stå till svars för beslut som fattats under mandatperioden.
– Nej, och de är dessutom införstådda med de budgetförslag som vi har lagt.

Att centerpartister fått nämndeuppdrag utan att vara inröstade har givit stadens jurister en del huvudbry. Lösningen har varit att ge dem ett streck, alltså (-), som partibeteckning och inte (c). Det är samma beteckning som Martin Wannholt, och innebär, kanske något kuriöst, att Jonas Rangård har vildar både innanför och utanför stängslet.

– Vi ser oss en Alliansfamilj där en av medlemmarna är på utlandsstudier i fyra år.

I denna familjekonstellation räknar Jonas Ransgård med att vara familjefader även efter den 9 september.

Oscar Örum