Han lämnar alla förtroendeuppdrag och sin plats i riksdagen.

Sverigedemokraternas gruppledare Mattias Karlsson kommenterar:

”Med anledning av de uppgifter som kommit oss till känna kan vi konstatera att det inte kommer vara möjligt för Jonas Millard att fortsätta sitt politiska arbete på ett konstruktivt sätt.”

Och vidare:

”Jonas Millard har gjort ett mycket bra arbete som ledamot av konstitutionsutskottet. En del av de anklagelser som riktats mot honom har varit falska. Andra har dock varit korrekta, vilket sammantaget gjort att partiets förtroende för Milliard har tagit skada”.