Hur skulle du beskriva ditt förhållande till arbetsmarknadspolitik?
– Det bygger på mitt fackliga arbete. Jag brinner för fackliga frågar. Det arbete vi gör i fackföreningen är beroende av det som händer i arbetsmarknadspolitiken. Facket idé är att reglera och kontrollera arbetsmarknaden och då är det viktigt att arbetsmarknadspolitiken fungerar.
 
Var är du själv i karriären om fem år?
– Förhoppningsvis så jobbar jag inom facket med att förbättra medlemmarnas vilkor.
 
Vilka frågor inom arbetsmarknadspolitik är viktigast för dig?
– Arbetsmarknadsutbildningar och en arbetslöshetsförsäkring som ger trygghet i förändring . Det är år 2011 och inte 1811, vi kan inte lämna människor i sticket som vi gör idag. En annan fråga som jag vill lyfta fram är regeringens ytterst liberala arbetskraftsinvandring. De har skapat ett system som gör det svårt för facken att kontrollera arbetsvillkoren och vi får rapporter om missförhållanden hela tiden. Det är många som köper anställningskontrakt utomlands och som sedan kommer till Sverige och råkar illa ut.
 
– Det finns en långsiktig tanke med regeringens arbete med arbetsmarknadspolitiken som vi tyvärr har haft svårt att komma ut med. De vill att marknadskrafterna mer ska få styra vilken lön och vilka anställningsvillkor människor ska ha. Men vår tanke är ju att reglera marknadskrafterna på arbetsmarknaden via kollektivavtal. Det är mycket som har hänt i Sverige de senaste åren. Många har fått det bättre, men på bekostnad av andra. Det är inte värdigt för ett land som Sverige.
 
Hur kommer arbetsmarknadspolitiken att utvecklas de närmaste åren?
– Jag har inga förhoppningar alls. Vi har ingen aktiv arbetsmarknadspolitik längre. Det enda regeringen gör är att skylla arbetslösheten på dem som är arbetslösa. Men alla vet ju att det inte är så enkelt.
 
Vilka arbetsmarknadspolitiska frågor blir viktiga i nästa valrörelse?
– Ungdomsarbetslösheten blir den stora frågan de närmaste åren. Jag hoppas frågan kommer att vara hur vi löser den utan att ge ungdomar 11 000 kronor i lön och ingen anställningstrygghet alls som många partier och Svenskt Näringsliv vill.
 
Hur förändras gränsdragningen mellan parter, partier, block och intressesfärer?
– Det är viktigt att parterna försöker skapa en gemensam bild över hur arbetsmarknaden fungerar och ta ansvar för den. Det är dock ett samspel mellan lag och avtal. Man kan inte vara dogmatisk och säga att det ena eller det andra alltid är bäst, men självklart förespråkar jag avtal i de flesta fallen.
 
– Det kommer dock alltid finnas enskilda partier, allianser eller intressegrupper som vill lägga sig i hur arbetsmarknaden fungerar av ideologiska eller av andra skäl. Det är inget nytt eller konstigt. Hur arbetsmarknaden fungerar är vikigt för alla länder.
 
Vilka tror du kommer att framtidens profiler/makthavare inom arbetsmarknadsfrågor (under 40 år)?
– Jag vill inte lyfta fram någon specifik person. Det finns flera hundra unga fackliga som står och väntar på att få ta ansvar. Unga politiker är ofta intresserade av arbetsmarknadspolitik, det tycker jag är bra. Med det finns många "myter" och "sanningar" som har ideologiska förtecken om hur arbetsmarknaden fungerar. Här tycker jag att politikerna har ett ansvar att kritiskt granska vad som sägs från olika intressegrupper.
 
Din förebild?
– Har givetvis flera men ingen enskild som jag vill lyfta fram. Jag ser det fackliga arbetet som ett lagarbete där alla är med och bidrar på sitt sätt.