Pr-byrån JKL tappade 12 procent av byråintäkten under 2018.

Byråintäkten föll från 90,0 till 79,4 miljoner kronor. Omsättningen minskade med 18 procent till 92,6 miljoner kronor. Rörelseresultatet föll från 10 till 3,3 miljoner kronor. Rörelsemarginalen föll från 12 till 4,1 procent, räknat på byråintäkt. Antalet snittanställda låg oförändrat på 36.