Riksdagsförvaltningen kapade partistödet till Sverigedemokraterna för fjärde kvartalet i år. Minskningen är 158 400 kronor per månad. Förvaltningen motiverar sitt beslut med att William Petzäll sedan 30 september inte längre tillhör Sverigedemokraterna.
Sverigedemokraterna har överklagat riksdagsförvaltningens beslut.

Sverigedemokraterna kommer i fortsättningen att få ersättning för 19 istället för 20 ledamöter om förvaltningsrätten inte ändrar riksdagsförvaltningens beslut. För det fjärde kvartalet i år fick Sverigedemokraterna 4 181 475 kronor i partistöd från riksdagen. Sverigedemokraterna yrkar på 4 339 875 kronor.

Tonchi Percan