Det är branschorganisationen Jernkontoret som tillsammans med medlemsföretagen jobbat fram visionen för 2050.
 
Jernkontorets informationschef Peter Salomon berättar att syftet med visionen är att helt enkelt visa att branschen har en framtid.
 
– Vi vill visa att vi ligger på framkant och att vi genom historien lyckats överleva genom att alltid vara bäst och göra världsledande produkter, och det gör vi fortfarande. Man kan också koppla det till att vi behöver unga människor som vill jobba i våra företag, säger han och tillägger att förhoppningen är att kunna bidra till en framtidsoptimism inte bara i Sverige utan hela Europa.
 
– Det här är en unik händelse, i alla fall i den här industrin och det intressanta är att vi kunnat jobba så gemensamt i branschen med detta, fortsätter han.
 
Har ni jobbat med en pr-konsult i detta?
– Vi har lutat oss på en pr-konsult, men huvuddelen av jobbet har vi gjort tillsammans med våra företag och vi har även intervjuat ganska många människor ute i samhället för att se vad de har för bild av vår bransch, säger Peter Salomon som dock inte vill uppge vilken konsult det rör sig om.
 
– Vi är egentligen ingen storköpare av den här typen av tjänster, utan det är mer en marginell företeelse.
 
Visionens tema är att ”flytta gränser” och i visionen beskrivs bland annat hur stålindustrin kan leda den tekniska utvecklingen, skapa kreativitet och även miljönytta.
 
Visionen presenteras i dag klockan 12 av Jernkontorets ordförande, tillika koncernchef i SSAB, Martin Lindqvist, tillsammans med Vinnovas generaldirektör Charlotte Brogren, Stockholm Environment Institutes vd Johan Kuylenstierna och Emma Stenström, professor vid Handelshögskolan.
 
Varför kommer visionen just nu, strax innan semestertiderna?
– Det är ett arbete som pågått i två år och det kunde lika gärna ha varit färdigt i april. Det tar sin tid att göra en sådan sak, det ska förankras och alla ska vara med. Att det kommer nu är en ren tillfällighet, säger Peter Salomon.