Stålindustrins branschorganisation Jernkontoret vill lyfta in sina frågor hos EU-kandidaterna och köper plats i podden Synfält Framåt. Tre av Jernkontorets experter får på så sätt prata med fyra av de tyngsta toppkandidaterna.

De fyra toppkandidaterna som ställer upp är i tur och ordning Jakop Dalunde (mp), Jytte Guteland (s), Fredrick Federley (c) och Jörgen Warborn (m). De kommer att intervjuas av Kristoffer Appelqvist och Tobias Wahlqvist som driver Synfält Framåt. Med i poddarna är nyckelpersoner från Jernkontoret, Gert Nilson, teknisk direktör, Helén Axelsson, energi- och miljödirektör, Mathias Ternell, handelspolitisk direktör och vd Bo-Erik Pers.

Även under riksdagsvalet 2018 samarbetade Jernkontoret och Synfält Framåt. Då spelades intervjuer med riksdagsledamöter in vid Jernkontorets stålvalstuga i Kungsträdgården.

”Vi tyckte att detta var ett fantastiskt roligt och givande samarbete och vill nu återigen på vårt sätt bidra till mer valrörelse, mer diskussion och ett större utrymme för kandidater att beskriva vad de vill åstadkomma i Europaparlamentet. Naturligtvis vill vi sätta särskilt fokus på frågor som är relevanta för svensk stålindustri, alltså handelspolitiken, där vi vill vara pådrivande för en fri och rättvis handel, inte minst USAs ståltullar har visat hur viktigt det är att vi samarbetar för att säkra frihandeln”, berättar Jernkontorets kommunikationsdirektör Maja Boström, via mejl.

Hon berättar vidare:

”Vi gillar att göra lite oväntade saker och vi tror att många av dem som vi vill nå med vår kommunikation, alltså beslutsfattare, opinionsbildare och övriga näringslivet kan gilla poddformatet. Vi gillar särskilt podden Synfält framåt eftersom den blandar humor och allvar. Avsnitten är också relativt långa så toppkandidaterna som intervjuas hinner tala till punkt, det tror jag är ett format som både lyssnare och intervjuperson uppskattar. Dessutom är Tobias Wahlqvist och Kristoffer Appelquist duktiga på att följa upp och ifrågasätta långa utläggningar.”