Rollen besätts av den förra C-ledaren Annie Lööfs förra stabschef Kristian Ljungblad. Han jobbar idag på pa-byrån Paues Åberg. Han börjar på Jernkontoret 1 september och tar då plats i bolagets ledningsgrupp.

”Svensk järn- och stålindustri är i ett väldigt viktigt skede där det är av yttersta vikt att vi får förutsättningarna på plats för att omställningen ska vara möjlig. Värvningen av Kristian Ljungblad är en förstärkning av vårt arbete för att nå fram med våra behov och förslag för en hållbar och konkurrenskraftig järn- och stålindustri”, kommenterar Annika Roos, vd på Jernkontoret.